Tuloksellinen syövän ehkäisy, varhainen toteaminen sekä potilaan tehokas hoito ja kuntoutus pohjautuvat parhaaseen saatavissa olevaan tietoon ja tutkimukseen. Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt myöntävät avustusta alueelliseen syöväntutkimustyöhön vuosittain. Apurahojen turvin kasvatetaan tulevaisuuden tohtoreita ja syövänvastaisen työn tekijöitä.

Lounaissuomalaisten Syöpärahastojen yleisten apurahakäytäntöjen mukaan apuraha-asiantuntijatyöryhmä, joka koostuu eri alojen huippuasiantuntijoista ja joka tekee tieteellisten ansioiden perusteella jakoehdotuksen, käsittelee ainoastaan Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen yhteydessä toimiville rahastoille suoraan osoitetut apurahahakemukset. Käsittelyn yhteydessä huomioidaan hakijan mahdollisesti muista säätiöistä tai rahastoista kyseisenä vuonna saamat apurahat sekä aikaisemmat apurahat kolmen viime vuoden ajalta.
 
Tieteenala: Syöpätutkimus
Erityisehdot: Moikoisten Syöväntutkimussäätiön, Lounais-Suomen ja Ahvenanmaan Syöpärahaston sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja niiden alarahastojen apurahat Lounais-Suomen, Ahvenanmaan ja Lounais-Hämeen alueella tapahtuvaan syöpätauteja koskevaan tieteelliseen tutkimustyöhön. Samanaikaisesti hakijalle ei myönnetä sekä tutkimus- että matka-apurahaa. Apurahojen myöntämisessä etusijalla ovat väitöskirjojen tekijät ja nuoret väitelleet syöpätutkijat.
Hakujulistus: Turun Sanomissa 27.5.2018
Hakumenettely: Lounaissuomalaisten Syöpärahastojen hoitokunnille osoitetut hakemukset laaditaan erityiselle apurahalomakkeelle (1 alkuperäinen ja 12 kopiota) ja jätetään hoitokuntien sihteerille, KTM Ville Viitaselle Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimistoon, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku.
Hakuaika: Moikoisten Syöväntutkimussäätiön ja sen alarahastojen sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen apurahat julistetaan haettaviksi 27.5.2018. Hakuaika päättyy 31.8.2018 klo 16.00.
Jaettava summa: Vuonna 2018 apurahoja on jaossa yhteensä 100 000 euroa (vuonna 2017 apurahoina jaettiin 80 000 euroa). Tänä vuonna julistetaan haettavaksi myös kolmivuotinen, yhteensä 90 000 euron suuruinen, tutkimusapuraha vuosiksi 2019–2021. 
Lisätietoja: ville.viitanen@lssy.fi, 02 2657 601 / 0400 953 835

 

Vuosi 2018

Ohjeita hakijoille
» Yleisohje 
» Apuraha (1-vuotinen tutkimusapuraha sekä väitöskirja-apuraha)
» Apuraha (3-vuotinen tutkimusapuraha)
» Matka-apuraha 

Hakulomakkeet
» Apuraha (1-vuotinen tutkimusapuraha sekä väitöskirja-apuraha)
» Apuraha (3-vuotinen tutkimusapuraha)
» Matka-apuraha 

Loppuselvitys ja tilitys
» Tilitys (doc)